Show tiệc Sâm Bố Chính cùng Chef Jane “Thuỳ Trang”

Đây là Show tiệc lần trước khi Chef Jane “Thuỳ Trang” chuẩn bị xa Đà Nẵng công tác, mình nhớ như in team phục vụ tiệc dành cho 100 y bác sĩ ngành dược, dịp đặc biệt sinh nhật chủ nhân chuỗi hệ thống Phước Thiện Đà Nẵng Madam Vân cùng gia đình tin yêu giao tiệc cho team Jane phụ trách.

Phải nói đáng nhớ nhất là thùng container sâm Bố Chính củ tươi chuyển từ A Lưới về Đà Nẵng, món được khách ghi nhận trong đêm ấy vinh danh toàn Team bếp 6 thành viên, mỗi người được thưởng nóng (ai có tham gia thì nhớ nè) mức thưởng nhờ món sâm Bố Chính tần giò heo đỉnh của chóp chưa từng có 50$/người.

Dân đầu ngành sức khỏe gửi lời cảm ơn thực đơn giá trị cao Sâm Bố Chính HOÀNG GIA , chuyện giờ có hội thảo nhắc chuyện quý năm xưa, có duyên bén rồi nay gặp tác chiến trên trận miền Nam, gặp lại chiến sĩ nhớ chuyện cái ao tiệc khách VIP!

Hình ảnh show tiệc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *