Sâm Bố Chính Củ Tươi

380.000 VND

Sâm Bố Chính loại 18-20 củ Kg 1       380,000
Sâm Bố Chính loại 12-16 củ Kg 1       480,000
Sâm Bố Chính loại 8-11 củ Kg 1       670,000
Sâm Bố Chính loại 5-7 củ Kg 1    1,050,000
Sâm Bố Chính Củ Tươi

380.000 VND

Danh mục: