Mè xửng xâm bố chính

69K VND

Với những nguyên liệu gần gũi với con người Xứ người đã được người Huế kết hợp lại với nhau tạo nên một đặc sản Xứ Huế. Du khách khắp năm châu đến thăm Huế hay Người Huế đi xa thường dùng làm quà biếu tặng mang đậm ân tình Huế thân thương.!

Mè xửng xâm bố chính

69K VND

Danh mục: