Khởi nghiệp: Động lực để phát triển kinh tế – xã hội

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua các kì tổ chức, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh ngày càng có nhiều dự án khai thác được các đặc sản, giá trị văn hóa của địa phương mang lại thành công trong thực tiễn. Kết quả này có được không chỉ là sự nỗ lực sáng tạo của các Star up mà còn có sự đồng hành từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ. Năm nay, với sự kiện Ngày hội Cố đô khởi nghiệp và Diễn đàn khởi nghiệp mùa Xuân, TT Huế kì vọng có thêm nhiều dự án, ý tưởng khởi nghiệp táo bạo để đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *