Gà Ác tần Sâm Bố Chính

150.000 VND

Thành phần

  • Gà ác nguyên con
  • Sâm tươi Bố Chính
  • Hạt Sen Huế
  • Cà rốt baby
  • Táo đỏ Hàn Quốc
  • Kỷ tử, hành lá.
Gà Ác tần Sâm Bố Chính

150.000 VND

Danh mục: