Author Archives: Quản trị viên

[reatimes.vn] Cô gái Huế với khát vọng “sâm Việt cho người Việt”

Hồ Nhật Phương, Giám đốc Công ty TNHH SBC Hoàng Gia đang nỗ lực đầu tư các vùng nguyên liệu, tạo nên nhiều sản phẩm kết hợp nhằm phát huy các giá trị thực dưỡng của loài “sâm tiến vua” – sâm Bố Chính. LTS:Ngày 13/10/1945, trong bức thư động viên, đặt niềm tin và…