Monthly Archives: Tháng Sáu 2023

Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu

HỘI NGHỊ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG GIỮA NHÀ CUNG CẤP VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU – VÀ TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 06 TỈNH KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2023 Do Cơ Quan chỉ đạo: Cục Xúc Tiến Thương Mại Bộ Công Thương Sở Công Thương Tỉnh…