Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2021

Sâm Bố Chính Hoàng Gia

Sâm Bố Chính Hoàng Gia là một loài nhân sâm quý, được người Chăm phát hiện ở Châu Bố Chính ( nay là huyện Bố Trạch và Quảng Trạch thuộc huyện Quảng Bình) cách đây hơn 300 năm. Là sản vật tiến vua từ thời Vua Lê Chúa Trịnh. Tuy nhiên, loài sâm quý này đã…